Bij BSC maken wij gebruik van een vertrouwenspersoon voor de ouders van de leerlingen of voor de leerlingen zelf


Wat is een vertrouwenspersoon?

De kinderen kunnen tijdens de lessen geconfronteerd worden met ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is belangrijk dat de kinderen met hun problemen terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon binnen BSC. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en deskundig. De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

- Het verzorgen van eerste opvang van de leden die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
- Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
- Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.
- Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
- Het adviseren en ondersteunen van trainers bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
- Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht. Ons vertrouwenspersoon is Ivano Bhugwandass. Ivano is te bereiken op het telefoonnummer 0647411230.